Адвокати України | Реєстрація ФОП платником ПДВ

Реєстрація ФОП платником ПДВ

Реєстрація фізичної особи підприємця (далі-ФОП) регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Для початку необхідно виділити основні моменти, які необхідно знати перед тим, як зареєструватися, як ФОП:

 • Фізичною особою-підприємцем може зареєструватися лише особа, що наділена повною цивільною дієздатністю.
 • Найменування ФОП – це прізвище, ім’я та по-батькові підприємця. ФОП може зареєструвати торговельну марку на своє ім’я та використовувати її в своїй господарській діяльності, таким чином, може брендуватися.
 • Місце знаходження ФОП – це місце державної реєстрації особи.
 • ФОП несе відповідальність в межах всього свого майна, яке належить йому на праві власності, як фізичні особі.
 • Реєстрація ФОП є безплатною процедурою.
 • ФОП може вільно використовувати усі кошти, які надійшли йому на рахунок, для будь-яких власних потреб, в тому числі знімати готівку, за винятком випадків передбачених законодавством.
 • Виготовлення печатки є законодавчо необов’язковим при реєстрації підприємця, лише за бажанням, але це краще зробити, адже тоді ФОП є більш юридично захищеною.

До основних етапів реєстрації ФОП відносяться такі:

 1. Обрання виду підприємницької діяльності. Для цього необхідно визначитись із КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності). Зокрема в законодавстві нема обмежень стосовно їх кількості. Тому за законом в реєстраційну картку можна вписати скільки завгодно КВЕДів і по ним працювати. Можливий варіант, що ви не будете здійснювати діяльність по всіх КВЕДах, що вказали. Але це також не є проблемою, жодної відповідальності чи санкцій звісно не буде, але зазначивши їх так сказати, про «всяк випадок», щоб у разі необхідності не додавати ці нові КВЕДи, адже ця процедура вже є платною.
 2. Підготовка документів до реєстрації. Реєстрація ФОП здійснюється шляхом подачі документів, у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), які передаються їх відповідним органам, а саме державному реєстратору або через нотаріуса, який наділений повноваженнями державного реєстратора. У першому випадку така реєстрація буде безкоштовною, але займе більше часу, зокрема, від 3 до 5 днів. Якщо така реєстрація здійснюється через нотаріуса, то вже через 24 години, ви будете мати Виписку про підтвердження зареєстрованого ФОП-а, але за додаткові кошти, які необхідно буде сплатити нотаріусу. Для того, щоб зареєструватися ФОП необхідно заповнити реєстраційну картку Форма №10 (зразок заповненої заяви та чистого бланку). Важливо зазначати хто буде здійснювати реєстрацію, чи особа самостійно, чи уповноважена особа за довіреністю. Необхідно також врахувати, що документи можна подавати лише за місцем прописки фізичної особи. Під час реєстрації також можна подавати реєстраційну картку тієї системи оподаткування, якої бажає ФОП. Але як показує практика, краще це робити у відповідні органи Державної фіскальної служби, безпосередньо після здійснення реєстрації фізичної особи-підприємця.
 3. Вибір системи оподаткування. Фізична особі-підприємець може обрати одну із нижче запропонованих систем оподаткування:
 • Загальна система оподаткування
 • Спрощена система оподаткування (єдиний податок)
 • Платник ПДВ (податок на додану вартість)

Коли ви обрали діяльність, якою плануєте займатися, систему оподаткування, тоді можна приступати безпосередньо до державної реєстрації. Зокрема необхідно мати такий перелік документів:

 • Заповнена Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця встановленого зразка.
 • Заява про обрання фізичною особою-підприємцем спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики
 • Довіреність на представництво інтересів, у разі здійснення реєстрації безпосередньо не фізичною особою, яка бажає стати ФОП, а уповноваженою особою.

Після подачі вказаних вище документів, державний реєстратор продовж 24 годин вносить відомості у відповідний реєстр, та органи Державної фіскальної служби (податкова) та Головне управління регіональної статистики автоматично бере на облік зареєстрованого ФОПа.

Але, для того, щоб стати платником податку на додану вартість, відвідати органи Державної фіскальної служби все-таки необхідно. Зокрема після отримання Виписки про реєстрацію фізичної особи-підприємця, а точніше з моменту появи відомостей про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб підприємців, до органів Державної фіскальної служби необхідно подати такі документи:

 • Заява про державну реєстрацію відповідної системи оподаткування, яка наведена у додатку 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.
 • Запит на отримання витягу з реєстру платників ПДВ
 • Книгу обліку доходів та зборів.

Строк розгляду документів – 10 днів.

Хто може стати платниками ПДВ.

Реєстрація платників ПДВ здійснюється на підставі розділу V Податкового кодексу України та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130. Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати ПДВ, який є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру платників податку на додану вартість.

У залежності від підстав розрізняють обов’язкову та добровільну реєстрацію ФОП платником ПДВ.

Обов’язкова реєстрація ФОП платником ПДВ.

Фізичні особи-підприємці підлягають обов’язковій реєстрації платниками ПДВ:

Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (крім платників єдиного податку).

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Правила обов’язкової реєстрації не поширюються на платників єдиного податку.

Якщо обов’язкова реєстрація не здійснена, порушник несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. Реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто встановлене перевищення обсягу оподатковуваних операцій.

Добровільна реєстрація ФОП платником ПДВ.

Фізичні особи-підприємці можуть зареєструватися платниками ПДВ на добровільній основі, якщо обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ, відсутні або є меншими мільйонної межі, на підставі поданої заяви (крім платників єдиного податку) .

Виняток: можуть бути платниками ПДВ платники, які обрали спрощену систему оподаткування:

 • - 3-ї групи які сплачують єдиний податок за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
 • - 4-ї групи.

Така реєстрація відбувається за заявою особи про реєстрацію ПДВ за умови, що обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ, відсутні або є меншими мільйонної межі.

У разі добровільної реєстрації осіб платниками ПДВ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі відсутності підстав у відмові у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до Реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ.

Видача суб’єкту підприємницької діяльності свідоцтва платника ПДВ не передбачена у зв’язку зі скасуванням вказаного документа.

Пересвідчитись у реєстрації в якості платника ПДВ можна:

 • шляхом подання запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ до контролюючого органу;
 • скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника» на веб-порталі ДФС, режим «Інформація з реєстрів» → «Дані реєстру платників ПДВ».

Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників податку наведена у додатку 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Операції, що не оподатковуються ПДВ:

 • Операції, які не є об'єктом оподаткування ПДВ за ст. 196 ПК України (їх відображають у рядку 3 декларації з ПДВ).
 • Операції, що не підпадають під визначення об'єкта оподаткування ПДВ згідно зі ст. 185 ПК України (зокрема, постачання послуг за межами митної території України відповідно до п. 186.2 та 186.3 ПКУ). Такі операції відображають у рядку 4 декларації з ПДВ.
 • Звільнені від оподаткування ПДВ згідно зі ст. 197підрозділом 2 розділу XX ПК України та за міжнародними договорами (відображають у рядках 5 та 5.1 декларації з ПДВ).

Хоча такі операції не впливають на суму податкових зобов’язань з ПДВ до сплати за звітний період, їх слід показувати у звітності з ПДВ, бо інакше буде порушено чинні вимоги до податкового обліку. А за це передбачено адмінвідповідальність згідно зі ст. 163-1 КУпАП.

За нормами п. 46.1 ПК України, додатки до податкової декларації з ПДВ є її невід'ємною частиною. А от згідно з пп. 47.1.1 ПК України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності несуть юридичні особи та фізичні особи — підприємці, а також посадові особи юридичних осіб. У тому випадку, коли операції звільняються від оподаткування ПДВ складається податкова накладна.

Поділіться у соціальних мережах: