Адвокати України | Як виявити фальшиве рішення суду

Як виявити фальшиве рішення суду

Кожне рішення, прийняте судом повинно відповідати вимогам процесуальних кодексів та інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 17.12.2013 № 173 (далі Інструкція).

Будь-яке рішення суду в нашій державі повинно містити посередині у верхній частині аркушу паперу зображення малого гербу України. Отже будь-які позначки інші, а саме букви, зображення Феміди тощо, свідчать про несправжність такого документу.

Також кожне рішення має у верхньому правому кутку:

  • єдиний унікальний номер, який складається із коду суду, номеру по порядку, та року, в якому надійшли матеріали справи до суду, які пишуться через похилу риску (за новою інструкцією буду позначатися через крапку) Приклад: ***/***/***, або ***.***.**
  • номер провадження, який складається із коду справи(по номенклатурі номерів справи), коду суду, номеру по порядку відповідного провадження, та року, в якому надійшли матеріали справи до суду, які позначаються через похилу риску (за новою інструкцією буду позначатися через крапку) Приклад: ***/***/***/***, або ***. ***.***.***

Нижче посередині аркушу паперу назва процесуального документа, де обов’язково зазначається словосполучення «ІМЕНЕМ УКРАЇНИ».

Приклад: «Вирок Іменем України», «Рішення Іменем України», тощо.

Потім зазначається дата проголошення рішення суду, назва суду із зазначенням ПІБ головуючого-судді, ПІБ секретаря судового засідання та учасників судового розгляду, місця проведення судового засідання та короткий зміст суті справи, що розглядається.

Після вступної частині рішення, йде слово «встановив», після якого, судом зазначено обставини, які були встановлені та мотиви прийнятого рішення.

Резолютивна частина рішення суду відокремлена словом «Вирішив», або «Ухвалив». В резолютивній частині зазначається вирішення по суті справи, яке судом розглядалось з обов’язковим зазначенням строку, порядку оскарження рішення та набуття ним чинності.

Рішення суду має особистий підпис судді – головуючого по справі. Крім того, у нижньому правому кутку рішення є код.

Сторонам по справі судом направляється копія рішення, як такого, що набрало законної сили, так і такого, що не набрало законної сили.

Відповідно до п. 13.7. Інструкції Копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п'ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша - скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.

Отже будь-яка копія рішення засвідчується відбитком гербової печатки суду.

У разі отримання незрозумілих документів, начебто винесених судом, і при цьому, особа, яка такий документ отримала, в суд не викликалася, тощо, перш за все треба перевірити реквізити. Якщо документ не відповідає вищезаначеним вимогам, то наведене свідчить про його несправжність.

Поділіться у соціальних мережах: